top of page

SILIBUS SEKOLAH RENDAH QGIIS

KSSR (KPM)

Bahasa Melayu

English

Matematik

Sains

Arab

JAIS & JAKIM

Jawi

Khat

Imlak

Feqah 

Tauhid

Akhlak 

Sirah

Tajwid

Arab

Hadis

SILIBUS SEKOLAH MENENGAH QGIIS

KSSM (KPM)

Bahasa Melayu

English

Matematik

Sains

Arab

Pendidikan Islam

Insya Mutalaah

Nahu Sorof

Geografi

Sejarah

Asas Sains Komputer

Hadis

SPM ELEKTIF

Prinsip Perakaunan

Perniagaan

Syariah Islamiah

Quran Sunnah

bottom of page